Schepen

Voor het onbezorgd genieten van uw pleziervaartuig

Ons kantoor voor de afhandeling van aan- en verkoop van schepen

Pleziervaartuigen en schepen onder een bepaalde grootte hoeven niet geregistreerd te staan bij het Scheepsregister. U kunt uw boot of schip laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor beroepsvaartuigen, maar ook voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Ook een schip dat nog niet is afgebouwd, kunt u laten registreren.

Als u uw boot of schip bij het Kadaster registreert, wordt u de rechtmatige eigenaar van een schip. Uw schip krijgt dan een zogenaamd brandmerk.  Dit nummer wordt enige tijd na de teboekstelling fysiek aangebracht op het schip door een medewerker van het kadaster.

Teboekstelling houdt in dat uw vaartuig wordt geregistreerd in het scheepsregister van het kadaster onder zogenaamd ‘registergoed’. U kunt dit vergelijken met bijvoorbeeld een woning. Bij de teboekstelling wordt een administratief kenmerk toegekend, het brandmerknummer.

Pleziervaartuig, schepen en hypotheek

Indien u een hypotheek wilt op uw vaartuig, waarbij de boot dus als onderpand dient voor uw lening, is kadastrale teboekstelling altijd noodzakelijk.

Aan- en verkoop geregistreerd vaartuig

De koop en verkoop van een geregistreerd vaartuig kan alleen via een akte van de notaris plaatsvinden. De notaris kan ook te pas komen bij wijziging van de registratie, zoals bij naamsverandering of de installatie van een nieuwe motor. Ook hypotheken op vaartuigen moeten altijd worden ingeschreven in het Scheepsregister.

U wil snel weten hoe uw boot geregistreerd kan worden ?

Gratis intakegesprek?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag