Rechtsvorm van bedrijven

Voor de juiste rechtsvorm van uw bedrijf

RW Notariskantoor begeleidt uw bedrijf naar de juiste rechtsvorm

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, dit noemen we een rechtsvorm of bedrijfsvorm. Kies de rechtsvorm die het beste past bij uw situatie. U kunt hierbij denken aan zaken als zeggenschap, alleen een bedrijf beginnen of samen met een of meer partners. Maar ook aan fiscale voordelen. Een belangrijk onderscheid bij de verschillende rechtsvormen is de keuze voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid.

VOF, commanditaire vennootschap en maatschap

Drie samenwerkingsvormen waarin de deelnemers meer of minder persoonlijk aansprakelijk blijven.

VOF

Een vennootschap onder firma – VOF – is de maatschap tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Ieder van de vennoten is doorgaans bevoegd om in naam van de vennootschap te handelen en de VOF te verbinden. Bij een VOF is iedere vennoot, wegens de verbintenissen van de vennootschap, hoofdelijk verbonden.

CV

Een commanditaire vennootschap – CV – is een overeenkomst tussen een of meer hoofdelijk verbonden vennoten (beherende vennoten) en een of meer andere personen als geldschieters (commanditaire vennoten). De commanditaire vennoot (geldschieter) draagt niet verder in de schade bij dan voor het bedrag dat hij in de vennootschap inbrengt.

Maatschap

Een maatschap is een overeenkomst die vooral populair is bij zelfstandige beroepsbeoefenaren. Twee of meer personen gaan een verbinding aan, met het doel om de voordelen met elkaar te delen. Iedere maat brengt iets in in de gemeenschap. Die inbreng kan bestaan uit geld, goederen, genot van goederen en/of arbeid. Een maat kan de andere maten alleen verbinden, als hij van die maat een volmacht heeft. Niet iedere maat is automatisch verbonden voor alle schulden van de maatschap.

De basis van een succesvol bedrijf begint bij de juiste rechtsvorm. Wij willen u graag hierin voorlichten.

Gratis intakegesprek over uw rechtsvorm?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag