Verenigingen en stichtingen

Wij zorgen ervoor dat uw stichting of vereniging goed functioneert

Verenigingen

Geloof, levensbeschouwing, dierenliefde, sport, muziek, toneel of milieubescherming; voor elk doel kunnen mensen samenwerken in verenigingsverband. Verenigingen kunnen door minstens twee personen worden opgericht. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid, maar er is een onderscheid tussen verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid.

Van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn de statuten in een notariële akte opgenomen. Zo’n vereniging is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen, zoals woningen, appartementsrechten, bedrijfspanden en geregistreerde schepen bezitten en ook geen erfgenaam zijn. Bovendien kunnen de bestuurders in sommige gevallen persoonlijk aansprakelijk worden voor schulden.

Stichtingen

Van oudsher zijn stichtingen opgericht voor allerlei goede doelen. Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de stichtingsvorm steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden dan liefdadigheid. Zoals in het gebied van maatschappelijk welzijn. Anders dan de vereniging mag een stichting nooit leden hebben, de stichting kan alleen bij notariële akte of testament opgericht worden en er is maar één oprichter voor nodig.

De stichting is een rechtspersoon, dus bezit volledige rechtsbevoegdheid. Als een stichting ten doel heeft uitkeringen te doen, zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële en/of sociale terrein. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan haar bestuurders. Het betalen aan de oprichters en/of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd (mits reëel) is toegestaan.

Heb ik een notaris nodig?

Om een stichting op te richten is een bezoek aan de notaris verplicht, omdat deze moet worden opgericht bij notariële akte. Een vereniging dient langs de notaris te gaan als deze volledige rechtsbevoegdheid wil verkrijgen. Deze status is belangrijk bij het aanvragen van subsidies en het accepteren van schenkingen.

De statuten

Voor zowel verenigingen als stichtingen geldt dat de statuten het belangrijkst zijn. De notaris kan u adviseren bij het opstellen ervan. Onmisbare elementen zijn het doel van de vereniging of stichting, de verplichtingen van de leden, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en het huishoudelijk reglement. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen officieel worden gemaakt door de notaris.

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting en en heeft u vragen over de statuten?

Gratis intakegesprek?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag