Selecteer een pagina

 

Op 28 maart 2017 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, aangenomen. De nieuwe wet zal op 1 januari 2018 in werking treden.

Wat betekent dit voor stellen die gaan trouwen, mensen die gaan scheiden en wat is het verschil met hoe het nu is?

En wat gaat er nu specifiek veranderen aan de gemeenschap van goederen? In dit blog bespreken wij voor u de belangrijkste zaken.

Hoe is de gemeenschap van goederen nu geregeld?

Stel dat u nu gaat trouwen en niet vooraf huwelijkse voorwaarden bij de notaris op laat stellen. Dan ontstaat er een wettelijke gemeenschap van goederen en zijn alle bezittingen én schulden dan ook gemeenschappelijk. Ook schenkingen en erfenissen vallen in de gemeenschap van goederen. Of u heeft als schenker of erflater bepaald dat dit niet zo is.

Welke veranderingen komen er nu in de nieuwe wet?

Als u gaat trouwen na het in werking treden van de nieuwe wet en u laat geen huwelijkse voorwaarden opstellen; dan houdt ieder zijn eigen vermogen. Wat  is dan gezamenlijk ? Enkel de bezittingen als schulden dat wat vóór het huwelijk al van u samen was. En ook alles wat na de huwelijksdatum wordt verkregen, opgebouwd of ontstaat.

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2018 in werking. Dus de beperkte gemeenschap van goederen zal voor u pas gelden nadat deze nieuwe wet in werking is getreden. Voor bestaande huwelijken en alle huwelijken die tussen nu en het in werking treden van de nieuwe wet voltrokken worden, geldt nog de huidige gemeenschap van goederen.

Waar moet u op letten voor de nieuwe wet?

Als u op het punt staat om te trouwen moet u met uw partner goed afstemmen of er een gemeenschappelijk vermogen gaat ontstaan of niet. Doet u beiden niets, dan ontstaan er in feite drie vermogens. Het vermogen van de ene partner, het gemeenschappelijke vermogen en het vermogen van de andere partner.

Mocht u nu onverhoeds in een echtscheiding belanden en er zou onduidelijkheid zijn over of iets behoort bij de ene echtgenoot of bij de ander. En als ook nog niet aangetoond kan worden van wie het is, dan wordt het als gemeenschappelijk beschouwd. Als u nu bezittingen heeft waarvan u niet wil dat die als gemeenschappelijk worden aangemerkt, dan moet u kunnen aantonen dat het uw privévermogen is. Dit zijn kwesties die u goed met uw notaris kan bespreken.

En ook bij het opstellen van een testament of het doen van een schenking doet u er goed aan om een keuze te maken of de gift of nalatenschap in een gemeenschap mag vallen. Als bijvoorbeeld een erfgenaam al zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden getrouwd was voordat de nieuwe wet in werking treedt, dan valt een erfenis in beginsel toch in de gemeenschap.  Ook al wordt het testament pas na het inwerking treden van de nieuwe wet opgesteld.

Wat zijn de gevolgen voor ondernemingswinsten?

Stel dat één van de echtgenoten vóórhuwelijks ondernemingsvermogen heeft. Dit kan bijvoorbeeld in een BV zitten waarin de ondernemer voldoende zeggenschap heeft. Wat kan er gebeuren als hij/zij besluit om de daarmee behaalde winsten niet uit te keren?

Nu kan het zo zijn dat de echtgenoot deze winst dan toevoegt aan het vóórhuwelijks ondernemingsvermogen. Dat zou betekenen dat deze vermogenstoename onder de nieuwe regeling niet in de gemeenschap valt.

Dit is een niet-gewenste situatie en daar houdt de nieuwe wet ook rekening mee. Vandaar dat een in overleg vast te stellen deel van deze winsten (maar ook verliezen), wel in de gemeenschap zal vallen. Ook van deze bepaling kunt u bij huwelijkse voorwaarden afwijken. Wederom kan het raadzaam zijn deze specifieke aspecten met uw notaris te bespreken.

Wat zijn nu de voor- en nadelen van de nieuwe wet?

Er zijn uiteraard veel reacties op deze nieuwe wet. Wat we vaak in de media lezen is, dat dit nieuwe systeem onhandig is vanwege de vereiste goede administratie om te bepalen wat nu privé is en wat gemeenschappelijk.

Maar het bijhouden van een goede administratie is sowieso belangrijk. Dat staat los van het oude of het nieuwe systeem. Een duidelijke administratie is immers altijd een voorwaarde om bij een scheiding tot een heldere verdeling te komen.

Het nieuwe systeem wordt echter door meer mensen als ‘eerlijk’ ervaren. Want zo wordt er beweerd; is het nog realistisch om bij het ja-woord ook ineens de helft van de schulden van uw partner te krijgen, of de helft van zijn of haar spaargeld?

Advies bij uw notaris

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog met veel vragen zit rondom deze nieuwe wet. Of dat u nadenkt om uw huwelijk mogelijk uit te stellen tot 2018 dan wel juist in 2017 nog te huwen. Wij staan u graag te woord voor een adviesgesprek.

 

 

 

 

 

 

 

Share This