Selecteer een pagina

Als grootouders denkt u veel na over de toekomst van uw kleinkinderen. Over hun studie. Kunnen ze een goede baan vinden na hun studie? Wat wordt  hun start op de woningmarkt? U wilt hen graag financieel ondersteunen met een schenking.

Maar over een schenking betaalt u wel schenkbelasting. Misschien heeft u hier vraagtekens bij omdat u over het beschikbare geld al een keer inkomstenbelasting hebt betaald. Als u gaat schenken moet er nog een keer belasting over betaald worden. Maar door slim te schenken kunt u deze onredelijke heffing ontlopen. Hoe kan u dit als grootouder het beste doen? Want schenken aan kleinkinderen kan ook zeer voordelig zijn.

Wat is het bedrag dat u mag schenken aan uw kleinkinderen?

Er geldt een schenkingsvrijstelling van 2.122 euro per jaar. Dit is relatief een laag bedrag maar door op jonge leeftijd van de kleinkinderen te beginnen met schenken, kan u in de loop der jaren een mooi kapitaal voor hen opbouwen. Dit realiseert u door jaarlijks een bedrag op naam van de kleinkinderen te storten op een spaarrekening die ze zelf op naam hebben.

Met de bank maakt u een afspraak dat zij dit bedrag niet kunnen benutten tot ze bijvoorbeeld 18 jaar oud zijn. Een nadeel is dat het vermogen fiscaal gezien aan de ouders wordt toegeschreven. De ouders zijn er eventueel vermogensrendementsheffing over verschuldigd. Er is bij overlijden van de grootouders geen erfbelasting over verschuldigd. Het bedrag staat immers al op naam van het kleinkind.

De mogelijkheid van een groter bedrag te schenken

Er zijn ook mogelijkheden om in één keer een groter bedrag te schenken. Er geldt namelijk een vrijstelling van maximaal 100.000 euro als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor het kopen van een huis. De vrijstelling geldt ook als het bedrag wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek of voor het financieren van een verbouwing.

Het te schenken bedrag kan uiteraard ook lager zijn maar er is wel een regel dat de ontvanger tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn. Deze verhoogde schenking mag ook aan anderen dan de kleinkinderen worden gedaan. U  kunt dus een willekeurig persoon tot 100.000 euro schenken voor een eigen woning. Deze mogelijkheid om te schenken geldt vanaf 2017.

Wat is een bijkomend voordeel van het schenken aan kleinkinderen?

Aan het schenken aan de kleinkinderen zit ook nog het extra bijkomend voordeel. Namelijk dat het u als grootouder één keer belastingheffing scheelt. Bij het overlijden van grootouders gaat het vermogen naar één generatie lager. Over de erfenis is erfbelasting verschuldigd. Bij het overlijden van deze generatie gaat het naar de kinderen. Dus de kleinkinderen van de eerder overledenen. Weer is dan over hetzelfde geld erfbelasting verschuldigd. Grootouders die direct schenken aan de kleinkinderen slaan dus één keer de erfbelasting over.

Bij schenkingen is er mogelijk sprake van een uitsluitingsclausule

Het is raadzaam advies in te winnen bij uw notaris over uitsluitingsclausules en deze te laten toepassen. Een dergelijke clausule wil zeggen dat het geld niet in de huwelijksgemeenschap valt. Hierdoor houdt uw kleinkind het geld in eigendom bij het mogelijk verbreken van een huwelijk. Het geschonken bedrag blijft dan het eigendom van diegene die de schenking heeft ontvangen.

Als uw kinderen uw vermogen erven, dan krijgen zij een groot bedrag ineens. Zij komen dan al snel in aanraking met erfbelasting die oploopt tot 20%. Om deze belasting te beperken kan u besluiten om een deel van het vermogen tijdens uw leven aan uw kinderen te schenken.

Het meest gunstig is om dit te doen met jaarlijkse schenkingen. Uw kinderen houden dan een groter deel van uw vermogen over.

Schenken op papier

Niet iedereen heeft zijn of haar geld direct beschikbaar voor een schenking. Bijvoorbeeld omdat uw vermogen uit een huis of een onderneming bestaat.

Een schenking op papier kan dan een oplossing zijn. Hierbij schenkt u aan uw kind, maar leent u dat direct weer terug zonder dat er geld over tafel gaat. U verkrijgt een schuld aan uw kind, die u inlost op een moment dat u zelf bepaalt. Zoals bij uw overlijden of als uw kind 35 jaar oud is.

Een schenking op papier moet verplicht worden vastgelegd in een notariële akte. Verder moet u aan uw kind jaarlijks 6% rente over de schuld betalen.

Ook als u het hele schenkingsbedrag niet contant heeft, kan u met een schenking op papier toch schenken. Deze schenking kan voordelig zijn voor uw kinderen. Op de lange termijn bespaart u hiermee erfbelasting voor hen en hiermee krijgen zij de rente van u. U moet uiteraard wel in staat zijn deze rente te kunnen betalen, nu en in de toekomst.

Adviesgesprek bij de notaris

Voordat u keuzes over schenkingen gaat vastleggen is het goed advies in te winnen bij uw notaris. Uw notaris kan precies aangeven welke vorm van  schenken het beste past in uw situatie.

Het zal veel duidelijkheid opleveren voor de juiste keuze van schenken aan uw kleinkinderen.

Share This