Selecteer een pagina

Bij een echtscheiding moet u veel regelen. Dingen die direct impact hebben op uw dagelijks leven, bijvoorbeeld omtrent uw huis. Maar ook het pensioen is iets waarover u bij een scheiding om de tafel moet gaan zitten. Wat betekent dat en wat moet er allemaal gebeuren?

Bij echtscheiding moeten de partners met elkaar overleggen over het verdelen van hun gemeenschappelijke bezittingen. Daarbij hoort ook overleg over het pensioen.

Bij het uit elkaar gaan moet volgens de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding de waarde van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenen door de partners worden gedeeld.

Bij een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd. Dit geldt zowel voor een echtscheiding als een scheiding van tafel en bed. In de wet wordt dit recht ‘verevening’ genoemd.

Soms nemen samenwoners in hun samenlevingscontract ook al een afspraak over het delen van pensioenrechten op. Voor gehuwden is het ook mogelijk in huwelijkse voorwaarden af te wijken van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en bijvoorbeeld af te spreken dat niet alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten worden gedeeld, maar ook de voorhuwelijkse samenwoonperiode daarbij moet worden betrokken.

Is er een andere verdeling mogelijk?

U kunt er voor kiezen om een andere verdeling af te spreken. Deze verdeling moet dan zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschaps-voorwaarden of worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Hoe lang houdt u recht op een deel van elkaars pensioen?

Het pensioen wordt uitgekeerd zolang u en uw ex-partner in leven zijn. Als u overlijdt, stopt de uitkering aan uw ex-partner behalve als er een nabestaandenpensioen is. Overlijdt uw ex-partner? Dan krijgt u weer het volledige pensioen uitgekeerd.

Moet u naast uw pensioen ook de AOW delen?

Uw ‘basispensioen’, de AOW, hoeft u niet te delen met uw ex-partner. Wel krijgt u als alleenstaande 70 procent van het AOW-bedrag dat gehuwden ontvangen.

Let op dat u een melding van uw scheiding maakt binnen twee jaar

Als u de scheiding binnen twee jaar meldt aan uw pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetalen. Dus zonder uw tussenkomst.

Mocht u dit over het hoofd hebben gezien en dit pas na twee jaar melden, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet u dan zelf bij uw partner opeisen.

Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is dus de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Bij deze verdeling kunnen zich drie situaties voordoen.

Pensioenverdeling bij scheiding na 30 april 1995

U valt onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) als uw echtscheiding na 30 april 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De Wet VPS geldt niet als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor een aantal pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.

Het is raadzaam meer informatie in te winnen bij uw pensioenfonds.

Pensioenverdeling bij scheiding voor 1 mei 1995

Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden? En vond de verdeling van uw bezittingen na de scheiding plaats? Dan valt u niet onder de Wet VPS. U valt onder de regels van het pensioenarrest (ook bekend als Boon Van Loon arrest).

Pensioenverdeling bij scheiding voor 27 november 1981

Dateert uw scheiding van voor 27 november 1981? Dan kunt u geen aanspraak maken op het pensioen van uw ex-partner.

Contact met de notaris

De verdeling van uw pensioen bij een scheiding is een lastig vraagstuk waarover u door uw notaris goed geadviseerd kan worden. Heeft u in uw samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden een afspraak over de verdeling van pensioenen? Wij kijken graag samen met u of de afspraken nog geheel conform uw wensen zijn.

Share This