Selecteer een pagina

Op Prinsjesdag is een aantal nieuwe maatregelen voor huis- en hypotheekbezitters bekendgemaakt. Wat betekenen deze maatregelen voor uw hypotheek? In deze blog beschrijven wij voor u de belangrijkste zaken zoals de stapsgewijze verlaging van de maximale hypotheek en de maximale hypotheekrenteaftrek.

De VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie vinden dit het juiste moment om een lastenverhoging door te voeren aangezien de hypotheekrente op dit moment zo laag is. Deze punten uit het nieuwe regeerakkoord zijn verder van invloed op uw woonsituatie.

Wat zijn de meest in het oog springende veranderingen?

Maximale hypotheekrenteaftrek naar 49,5%

De maximale hypotheekrenteaftrek in box 1 wordt elk jaar met een half procent verlaagd. Dit jaar is de maximale hypotheekrenteaftrek nog 50 procent en dat wordt volgend jaar dus 49,5 procent. Alleen mensen met een inkomen van boven de 68.507 euro – die dus in de vierde schijf van de inkomstenbelasting in box 1 vallen – merken daar wat van.

Maximale hypotheek omlaag naar 100%

Een nieuwe hypotheek mag vanaf 2018 nog maar maximaal 100 procent zijn van de waarde van de woning. Daarmee kan u alleen nog de koopsom zelf financieren en eventuele verbouwingen en energiebesparende maatregelen, maar niet meer bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting, notaris- en makelaarskosten en NHG-kosten. Deze kosten dient u dus uit eigen middelen te betalen.

Geen renteaftrek voor nieuwe restschulden meer

Per 31 december 2017 eindigt de regeling dat de rente over de restschuld die u heeft aftrekbaar is. Het gaat hier dus om de situatie dat u het huis verkoopt en de opbrengst onvoldoende is om de hypotheek helemaal af te betalen. In dit geval blijft er een restschuld over waarover de rente nog voor maximaal 15 jaar aftrekbaar is. Voor oude gevallen blijft de renteaftrek nog wel gewoon gelden, maar voor nieuwe gevallen niet.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait, dat wordt opgeteld bij uw belastbaar inkomen, daalt van 0,75% van de WOZ-waarde van uw woning naar 0,60%. Zodoende wordt het dalen van de hypotheekrenteaftrek deels gecompenseerd.

Maximale hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie

De NHG-grens gaat volgend jaar omhoog. In 2018 kan een woning tot 265.000 euro gefinancierd worden onder de Nationale Hypotheek Garantie.
Nu kan voor een woning tot 245.000 euro een NHG-hypotheek worden aangevraagd. De stijging van 8% is een reactie op de gestegen huizenprijzen.

Zo moeten meer kopers, met name starters, in aanmerking komen voor NHG. In de huidige huizenmarkt van bieden boven de vraagprijs en maximale financiering biedt de garantie een vangnet als het even tegenzit, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of scheiding.

Aangezien ook onder NHG niet méér geleend mag worden dan de woning-waarde, moet u de bijkomende kosten in 2018 geheel uit eigen middelen betalen.

Huis afbetaald

Huiseigenaren die hun woning helemaal hebben afbetaald krijgen géén vrijstelling meer van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt geleidelijk weer ingevoerd voor deze groep. In het regeerakkoord staat nog dat dit uitgesmeerd wordt over een periode van twintig jaar. Echter na felle kritiek uit de achterban van de VVD en 50PLUS is deze periode verruimd naar dertig jaar.

Tweede huis

De vermogensbelasting daalt doordat het belastingvrije vermogen dat bestaat uit spaargeld, obligaties, aandelen óf een tweede huis wordt verhoogd van 25.225 naar 30.000 euro. Voor geregistreerde partners is dit gezamenlijk 60.000 euro.

Advies over uw hypotheek

Een hypotheek sluit u af voor langere tijd. Maar tussendoor kan uw persoonlijke situatie aanleiding zijn om zaken rondom uw hypotheek te wijzingen. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met uw tussenpersoon. Een gewenste wijziging in uw akte kan altijd op ons kantoor plaatsvinden.

Share This