Selecteer een pagina

 

Overweegt u in 2017 vermogen te schenken aan geliefden of een huis te kopen met een nieuwe hypotheeklening? In het nieuwe jaar 2017 zijn er diverse wijzigingen die wij voor u in dit compact overzicht beschrijven.

 1) Schenken: eenmalig tot een ton

De vrijstelling voor eenmalige schenkingen voor de aankoop van een eigen woning gaat omhoog naar maximaal € 100.000,-. Bovendien is deze vrijstelling niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen.

De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking mag gespreid over drie jaren worden aangewend.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016,- naar € 100.000,- De ontvanger dient het bedrag wel te besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat u de schenking kan spreiden over 3 jaar (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in één jaar.

De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984,- tot aan een totaalbedrag van  € 100.000,-

Normaal gesproken ontvangt u binnen drie jaar na de aangifte schenk-belasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

2) Vermogen vanaf een ton hoger belast

In 2017 gaat ook de nieuwe regeling in voor de heffing op spaargeld en beleggingen. De huidige heffing gaat uit van een feitelijke heffing van 1,2 procent op spaargeld en beleggingen, boven de fiscale vrijstelling.

Volgend jaar gaat de vrijstelling in box 3 voor vermogen omhoog naar € 25.000,- per persoon. Vervolgens betaalt u over het belastbare vermogen tot € 75.000,- effectief 0,87 procent belasting.

Over het bedrag tussen de € 75.000,- en € 975.000,- is de effectieve heffing 1,41 procent.  Boven de € 975.000,- belastbaar vermogen wordt de heffing dan uiteindelijk 1,65 procent.

Let wel: uitgaande van de vrijstelling van € 25.000,- liggen de feitelijke grenzen voor de verschuiving van het tarief dus bij € 100.000,- vermogen en 1 miljoen euro.

Conclusie: ten opzichte van de huidige uniforme heffing van 1,2 procent op spaargeld en beleggingen komt er een voordeel in 2017 voor vermogen dat onder de één ton valt. Wie daarboven zit, gaat meer vermogensbelasting gaat betalen. Dit is goed te weten in verband met eventuele schenkingsplannen.

3) Hypotheek: lagere maximale lening

Wie een nieuwe hypotheek neemt in 2017 moet op de volgende zaken letten.

De maximale hypotheek gaat omlaag naar 101 procent van de waarde van de eigen woning.

Verder is van belang dat de maximale aftrek voor de hypotheekrente daalt naar 50 procent in 2017. Dit betekent dat u bij een inkomen van hoger dan
€ 67.000,- te maken krijgt met 50 procent aftrek voor de opgevoerde hypotheekrente. Dit geldt dus voor het inkomensdeel boven € 67.000,-.

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018. Het inkomen van de partner mag u vanaf 2017 voor 60 % meetellen bij uw hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog voor de helft.

Fonds duurzaam funderingsherstel

Een van de uitzonderingen geldt voor kopers en eigenaren van huizen die ‘noodzakelijke verbeteringen voor de veiligheid’ nodig hebben. Het gaat dan specifiek om funderings- of dakherstel.

In 2017 zal er een fonds zijn, dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan paalrot. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening hebben dan de woningwaarde.

Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaren in. VvE’s zijn al sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud, of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.

Advies van uw notaris

Mocht u voor 2017 vragen hebben over schenken, sparen en hypotheken, dan is het goed een gesprek aan te gaan met uw notaris. Het zal u veel duidelijkheid geven over de verschillende aanpassingen in 2017.

Bron: info voor deze blog is mede verkregen via Vereniging Eigen Huis.

Share This