Selecteer een pagina

U en uw partner hebben besloten om de relatie wettelijk vast te leggen. Uiteraard rijzen er dan vragen rondom de verschillende mogelijkheden. Het is handig om eerst te weten welke samenlevingsvormen er nu eigenlijk zijn in Nederland. Dat zijn de volgende:

  • Trouwen
  • Geregistreerd partnerschap
  • Samenwonen met samenlevingscontract
  • Samenwonen zonder samenlevingscontract

Het aantal huwelijken in Nederland daalt terwijl het aantal geregistreerde partnerschappen juist stijgt. Waar ligt dat nu aan dat het geregistreerd partnerschap de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint? In deze blog lichten wij de verschillende aspecten van een geregistreerd partnerschap nader toe.

Afsluiten van een geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is in veel opzichten gelijk aan het huwelijk. Net als bij een huwelijk legt u als partners uw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en hiermee krijgt u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden. Er ontstaat tussen u en uw partner een gemeenschap van goederen wat betekent dat de bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden.

Nu kan het zijn dat u dit liever niet heeft. In dat geval kunt u partnerschaps- voorwaarden opmaken bij uw notaris. De notaris kan vastleggen hoe u bijvoorbeeld de kosten van het huishouden specifiek wil verdelen en verder worden alle overige afspraken rondom uw partnerschap officieel op papier vastgelegd.

Geregistreerd partnerschap en uw erfenis of schenking

Door het aangaan van het geregistreerd partnerschap erft u ook van elkaar. Het kan echter zijn dat u sommige zaken rondom uw erfenis of schenkingen anders wilt bepalen. Degene van wie de schenking of erfenis afkomstig is, kan de wens hebben om dit bijvoorbeeld buiten een gemeenschap van goederen te laten vallen. Deze mogelijkheid zal u bij uw notaris in uw testament dienen op te laten maken.

Testamenten blijven in iedere situatie van belang. De wet hanteert bij een geregistreerd partnerschap dat de langstlevende partner erft bij overlijden van de eerste. Maar wie erft er als de laatste partner overlijdt? Als er kinderen zijn, dan zijn die erfgenaam, maar wat als die er niet zijn? Wie erft er dan en hoe is dit geregeld? Laat uw notaris u adviseren over de te maken afspraken rondom uw erfenis in uw partnerschapsvoorwaarden. Uw notaris heeft veel kennis en ervaring met erfenisvraagstukken en denkt vaak aan zaken rondom uw akte waar u zelf nog niet aan had gedacht.

Kinderen en een geregistreerd partnerschap

Als er kinderen worden geboren ontstaat voor de vader en moeder automatisch ouderlijk gezag en hebben beide ouders evenveel zeggenschap. In 2014 is een belangrijk verschil tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap weggenomen. Voorheen moest een man die een geregistreerd partnerschap was aangegaan, een kind dat uit de relatie was geboren eerst erkennen voor hij officieel als vader kon worden aangemerkt. Nu gebeurt dat automatisch. Hij krijgt nu ook automatisch het gezag over het kind en zijn kind kan ook van hem erven.

Wat te doen bij een einde van uw geregistreerd partnerschap?

Het kan gebeuren dat u uit elkaar wilt. Bij het scheiden bestaan er een aantal verschillen tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Als u getrouwd bent, kunt u alleen uit elkaar door dit via de rechtbank te laten lopen.

Dit is voor een partnerschap niet nodig. Voorwaarde is wel dat er geen minderjarige kinderen in het spel zijn en beide partners het eens zijn met de scheiding. Is er sprake van een eigen woning dan heeft u een akte van verdeling nodig om er voor te zorgen dat de woning voortaan eigendom van één van de partners wordt. Deze akte wordt door een notaris opgemaakt.

Uw keuze voor wettelijke samenlevingsvorm

Er zijn verschillende samenlevingsvormen, waarvan huwelijk en geregistreerd partnerschap nog het meest op elkaar lijken. Vaak kiezen partners bijvoorbeeld voor het geregistreerd partnerschap omdat zij al een keer getrouwd zijn geweest en dit in sommige gevallen emotioneel moeilijk ligt. Maar als er kinderen komen of een uitzending naar het buitenland, dan lijkt trouwen een betere optie.

Overigens kunt u een geregistreerd partnerschap later ook laten omzetten in een huwelijk. Mocht het financieel niet toereikend zijn een bruiloft te organiseren dan zien we in de praktijk dat vaak eerst een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan.

Als u een goede keuze wilt maken voor het wettelijk vastleggen van uw relatie, dan is het goed de verschillende mogelijkheden met uw notaris te bespreken.

Share This