Samenlevingscontract Rotterdam

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

R & W is een notariskantoor op Rotterdam-Zuid met een open blik voor de belangen van alle Rotterdammers. We zijn gespecialiseerd in alle vraagstukken rondom familierecht.

Samenlevingscontract Rotterdam

Voor mensen die gaan trouwen of hun partnerschap laten registreren stelen wij een duidelijk samenlevingscontract op. Zonder opgestelde voorwaarden  beschikken zij volgens de wet voortaan over één gemeenschappelijk vermogen. Tenzij ze voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie voorwaarden laten maken bij de notaris. Zonder voorwaarden wordt ook alles wat ze in de toekomst verkrijgen, gemeenschappelijk. Alleen schenkingen en erfenissen waarvan de schenker of erflater heeft bepaald dat ze niet gemeenschappelijk zijn, vallen erbuiten.

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zijn vóór het huwelijk of de partnerschapsregistratie gemakkelijk vast te leggen bij RW Notariskantoor.

Belang notariële samenlevingsovereenkomsten

Een paar dat geen enkele registratie wenst, kan zijn relatie vormgeven in een samenlevingsovereenkomst. De wet verbindt daaraan nauwelijks directe gevolgen. Het gaat om afspraken tussen de partners onderling. Een notariële samenlevingsovereenkomst kan echter bij allerlei regelingen als voorwaarde worden gesteld. Zoals bij partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Samenlevingsovereenkomst en erfgenamen

Samenwoners zijn volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Zij kunnen voor zaken, waarvan zij samen eigenaar zijn, een zogenaamd ‘verblijvensbeding’ in hun samenlevingsovereenkomst op laten nemen, waardoor in geval van overlijden die gemeenschappelijke zaken ‘verblijven’ aan de langstlevende partner. Als een samenwoner wil dat ook andere zaken na overlijden naar de partner gaan, moet er een testament worden opgemaakt.

Testamenten, voogdijregelingen en nalatenschappen

Er kunnen echter redenen zijn waarom het toch verstandig is een testament te maken. Een van die redenen is bijvoorbeeld dat de kinderen recht hebben op een erfdeel volgens de wet (de zogenaamde ‘legitieme portie’). Deze legitieme portie bestaat uit een vordering in geld die in principe niet direct behoeft te worden uitgekeerd. De kinderen/legitimarissen hebben volgens de wettelijke regeling wel bepaalde ‘wilsrechten’, hetgeen inhoudt dat zij bijvoorbeeld bij hertrouwen van de langstlevende kunnen eisen dat de langstlevende bepaalde zekerheden aan hen verstrekt. De wilsrechten kunnen bij testament worden uitgesloten.

Schenkingen

Schenkingen kan de schenker alleen tijdens zijn leven doen. Zij beïnvloeden de omvang en samenstelling van de nalatenschap. De wet ziet in sommige gevallen een schenking als een voorschot op de erfenis. Er bestaan wettelijke regels die verband leggen tussen schenkingen en erfenissen.

Iedere schenking, uitgezonderd de giften van hand tot hand, van roerende zaken, geldsommen of schuldvorderingen aan toonder, moet bij notariële akte gedaan worden.

 

Stel uw vraag

R & W Notariskantoor

Rotterdam
Zuid-Holland

Wevershoekstraat 380
3083 CZ

010-2974477
info@rwnotaris.nl

Gratis intakegesprek?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek