Leveringen en hypotheken

Voor een juiste afwikkeling van de aan- of verkoop van uw huis.

Koop en verkoop van woningen

Als u een woning wilt kopen of verkopen, komt u meestal eerst terecht bij een makelaar. Die helpt bij de koop of verkoop en maakt ook vaak een koopovereenkomst op waarmee u naar de bank voor een hypotheek gaat.

Als er geen makelaar in het spel is kunt u zelf een koopovereenkomst opmaken. Of u laat het doen door de notaris. Voor de overdracht – de ‘levering’ – heeft u altijd een notaris nodig. De koper mag de notaris kiezen, tenzij het gaat om nieuwbouw. Dan is er vaak één notaris voor het gehele bouwproject. U mag als koper dan wel een andere notaris kiezen bij wie u de hypotheekakte ondertekent.

De koopovereenkomst wordt vaak ‘voorlopig koopcontract’ genoemd, maar er is niets voorlopigs aan. In de overeenkomst staan meestal wel ontbindende voorwaarden. Als aan zo’n voorwaarde niet is voldaan, kan het contract worden ontbonden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is het voorbehoud voor de financiering. Krijgt de koper de financiering niet binnen de afgesproken tijd rond, dan kan hij zonder kosten van de koop af. Hij of zij moet dan wel tijdig en correct een beroep doen op de ontbindende voorwaarde.

Koop en verkoop van appartementsrechten (flats)

De koop van een flat (appartementsrecht) verschilt niet veel van de koop van een huis. Het belangrijkste verschil is dat de notaris nagaat:

  • of er een actieve vereniging van eigenaren is;
  • welke bijdrage elke eigenaar moet betalen aan die vereniging;
  • of de vereniging van eigenaren schulden heeft;
  • of er bijzondere bepalingen in de akte van splitsing of in het huishoudelijk reglement staan.

Hypotheken

Om de aankoop van een huis of appartement te financieren gaan de meeste mensen naar een bank, verzekeraar of pensioenfonds. Zo’n financiering heet een hypotheek. Het huis wordt onderpand om de geldschieter de zekerheid te geven dat hij het geleende geld weer terug krijgt. De notaris stelt de hypotheekakte op. De eigenaar van de woning, de bank en de notaris ondertekenen de akte. De geldschieter laat zich meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor.

Overige diensten, leveringen en hypotheken

  • akten van uitgifte in erfpacht of levering van een erfpachtrecht;
  • splitsing van een gebouw in appartementsrechten;
  • openbare verkopen van registergoederen;
  • huurovereenkomsten.

Ons kantoor is zo georganiseerd dat wij ook grotere nieuwbouwprojecten en/of uitpondingen van huurwoningen goed kunnen verwerken.

Een koopovereenkomst verdient de juiste persoonlijke aandacht!

Gratis intakegesprek?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag