Familierecht

Het notariskantoor voor familiezaken in Rotterdam en omstreken.

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Mensen die trouwen of hun partnerschap laten registreren, beschikken volgens de wet voortaan over één gemeenschappelijk vermogen. Tenzij ze voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie voorwaarden laten maken bij de notaris. Zonder voorwaarden wordt ook alles wat ze in de toekomst verkrijgen, gemeenschappelijk. Alleen schenkingen en erfenissen waarvan de schenker of erflater heeft bepaald dat ze niet gemeenschappelijk zijn, vallen erbuiten.

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zijn vóór het huwelijk of de partnerschapsregistratie gemakkelijk en goedkoop vast te leggen bij de notaris. Erná kan ook wel, maar dat is lastiger en duurder.

Samenlevingsovereenkomsten

Een paar dat geen enkele registratie wenst, kan zijn relatie vormgeven in een samenlevingsovereenkomst. De wet verbindt daaraan nauwelijks directe gevolgen. Het gaat om afspraken tussen de partners onderling. Een notariële samenlevingsovereenkomst kan echter bij allerlei regelingen als voorwaarde worden gesteld. Zoals bij partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Samenwoners zijn volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Zij kunnen voor zaken, waarvan zij samen eigenaar zijn, een zogenaamd ‘verblijvensbeding’ in hun samenlevingsovereenkomst op laten nemen, waardoor in geval van overlijden die gemeenschappelijke zaken ‘verblijven’ aan de langstlevende partner. Als een samenwoner wil dat ook andere zaken na overlijden naar de partner gaan, moet er een testament worden opgemaakt.

Testamenten, voogdijregelingen en nalatenschappen

De wet regelt dat een langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner automatisch (zonder dat daarvoor een testament behoeft te worden opgemaakt) gerechtigd wordt tot de nalatenschap van de overleden echtgenoot of geregistreerde partner. Dit is de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’. Er kunnen echter redenen zijn waarom het toch verstandig is een testament te maken. Een van die redenen is bijvoorbeeld dat de kinderen recht hebben op een erfdeel volgens de wet (de zogenaamde ‘legitieme portie’). Deze legitieme portie bestaat uit een vordering in geld die in principe niet direct behoeft te worden uitgekeerd. De kinderen/legitimarissen hebben volgens de wettelijke regeling wel bepaalde ‘wilsrechten’, hetgeen inhoudt dat zij bijvoorbeeld bij hertrouwen van de langstlevende kunnen eisen dat de langstlevende bepaalde zekerheden aan hen verstrekt. De wilsrechten kunnen bij testament worden uitgesloten.

Schenkingen

Schenkingen kan de schenker alleen tijdens zijn leven doen. Zij beïnvloeden de omvang en samenstelling van de nalatenschap. De wet ziet in sommige gevallen een schenking als een voorschot op de erfenis. Er bestaan wettelijke regels die verband leggen tussen schenkingen en erfenissen.

Iedere schenking, uitgezonderd de giften van hand tot hand, van roerende zaken, geldsommen of schuldvorderingen aan toonder, moet bij notariële akte gedaan worden.

Overige dienstverlening inzake familierecht

Ons notariskantoor kan u ook helpen bij:

  • estate planning;
  • het aanvragen van een curatele of bewind;
  • het wijzigen van huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden;
  • het doen van aangiften voor de erfbelasting;
  • het begeleiden van naamswijzigingen
Een gerust gevoel krijgen bij al uw familiaire zaken?
In een gratis intakegesprek leggen wij u alles uit.

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag