Estateplanning

Het laagdrempelige notariskantoor in Rotterdam en omstreken.

Verantwoorde nalatenschap voor ouder en kind

‘Estate’ planning is het Engelse woord voor nalatenschap.  Wij willen u met onze ervaring helpen met advies om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee op de totale erfbelasting aanzienlijk te besparen. Dat vraagt om een goede estate planning vanuit financieel en juridisch perspectief. Wij assisteren u met een zorgvuldige analyse bij het opzetten van een verantwoorde nalatenschapsplanning.

Dat zijn vaak in de eerste plaats uw partner, de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Ook als u geen kinderen heeft is estate planning zinvol. De kunst is uw nalatenschap zoveel mogelijk te verkleinen (en zo op het successierecht te besparen). Wij screenen uw eventueel bestaande huwelijkse voorwaarden en uw huidige testamenten. Daarnaast stellen we met u een schenkingsprogramma op.

Onroerend goed en estateplanning

Bij overdrachten in de familiesfeer komen de volgende onderwerpen (bijna) altijd aan de orde:

Schenken. Vaak houdt de transactie een bevoordeling van een bepaald kind in. Zijn er nog andere kinderen in het gezin en moeten die niet ook dat voordeel genieten?

Overlijden. Wat is de situatie als één van de ouders, of het kind, komt te overlijden nadat de overdracht heeft plaatsgevonden? Er zal kritisch naar het bestaande testament moeten worden gekeken.

Financiering. Leent het kind van de ouders of van een derde partij? Wordt er (ook) geld bij de bank geleend? Gaan de ouders de lening in gedeelten kwijtschelden?

Nieuwbouw. Wordt de woning (deels) gesloopt en nieuw gebouwd? Wordt de woning verbouwd? Wie draagt de kosten van de verbouwing?

Financiering binnen de familie

Soms is de vraag hoe de ouders kunnen bijspringen wanneer het kind op het punt staat een huis te kopen. De ouders kunnen geld lenen aan het kind, zij kunnen dat geld ook schenken. Het ene heeft andere gevolgen voor de inkomstenbelasting en de schenkbelasting dan het ander. Dat geldt ook voor de erfrechtelijke gevolgen. Bij het schenken van geld is dat geld definitief verdwenen uit de nalatenschap van de ouders. Dat feit heeft weer gevolgen voor de bij het overlijden van de ouders verschuldigde erfbelasting.

Het Familiefonds

In het kader van estate planning kan een familiefonds worden overwogen. Door middel van een familiefonds kan vermogen aan bijvoorbeeld kinderen worden overgedragen, zonder dat daarbij beschikkingsmacht ( zeggenschap) aan hen wordt overgedragen.Het familiefonds is een uitstekend instrument om vermogensoverdracht te bewerkstelligen. De overdrager kan grip op het vermogen houden en de waardevermeerdering komt ten gunste van bijvoorbeeld de kinderen. Door gebruikmaking van de samenloopbepaling tussen schenkbelasting en overdrachtsbelasting worden de fiscale lasten op het schenkingsmoment gematigd.

Het tijdens leven overdragen van vermogen via een familiefonds bespaart erfbelasting op de langere termijn. Daar komt bij dat het familiefonds een uitstekend instrument is om kinderen te leren hoe zij met vermogen moeten omgaan.

Uw nalatenschap in goede handen?

Gratis intakegesprek over estateplanning?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag