Beëindiging van de relatie

Relatie of huwelijk beëindigd en de vraag rondom het huis

Bij het verbreken van een huwelijk of andere samenlevingsvorm willen beide partijen ook snel financieel een punt achter de relatie willen zetten. Het meest belangrijke item hierin is vaker het gemeenschappelijk huis. Andere goederen zoals een auto of inboedel kan men onderling zelf regelen.

Voor de verdeling van enkele specifieke goederen is bij een echtscheiding volgens de wet echter de notaris vereist. Het gaat dan met name om aandelen in een onderneming en onroerend goed. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt ‘uitkopen’, zal de bank u wijzen op de noodzaak van een zogeheten ‘akte van verdeling’.

De bank zal eisen dat de hypotheek op één naam moet worden gezet. Vaak is een ontslag uit een oude hypotheek ook noodzakelijk om voor het sluiten van een nieuwe hypotheek in aanmerking te komen.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van een onroerend goed controleert de notaris volgens bepaalde voorschriften eigendomsrechten van partijen. Hiervoor gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed.

In een akte beschrijft de notaris uiteindelijk aan wie de woning wordt toebedeeld. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt. Deze akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Wat betekent een akte van verdeling in relatie tot een convenant?

Bij een echtscheiding en een formele ontbinding van een huwelijk wordt door wederzijdse advocaten een echtscheidingsconvenant opgesteld waarin onderlinge afspraken worden vastgelegd.

zaken betrekking hebbende op onroerend goed of aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet  bij notariële akte te geschieden. Het onderlinge convenant van de partners is hierbij niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

Wat als beide partners de woning niet willen behouden?

Indien geen van beide partners de woning wenst te behouden, kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen.

Een duidelijke akte van verdeling geeft rust voor een nieuwe toekomst.

Gratis intakegesprek?

Neem gerust contact met ons op of stel eerst uw vraag.

Gratis intakegesprek

Stel uw vraag