Selecteer een pagina

 

In families ben je er om elkaar te steunen en bij te staan voor de toekomst. Kinderen worden vaak financieel ondersteund door ouders, bijvoorbeeld met een schenking voor de aankoop van een huis. Maar er is ook een andere zijde van het verhaal. En dat is wanneer kinderen het financieel beter hebben dan hun ouders. En vooral dan bij ouders wiens vermogen in stenen – hun huis – zit. Soms beschikken ouders dan over relatief weinig liquide middelen en juist in die situatie kunnen kinderen hun ouders helpen.

Opkomst goed verdienende millennials

In het huidige economische klimaat zien we een tendens dat talent financieel goed wordt gehonoreerd. Je kan het aflezen aan de opkomst van de goed verdienende dertigers. We hebben het hier dan over ‘millennials’; mensen die geboren zijn tussen grofweg 1980 en 1995. Zij beschikken over een goede baan en hebben merendeel een riant salaris. Wonen vaak samen waardoor er sprake is van tweeverdieners.

Nu komt het meer dan regelmatig voor dat deze goed verdienende generatie iets wil terugdoen voor hun ouders.

Een gebaar voor de goede zorgen van hun ouders

Deze generatie heeft veel aandacht voor het wel en wee van haar ouders aan wie zij veel te danken heeft. Zo hoor je vaker het volgende: “mijn ouders hebben altijd goed voor mij gezorgd. Zij hebben onder meer mijn studie bekostigd en mij financieel geholpen bij de aankoop van mijn eerste huis. Nu zijn mijn ouders gepensioneerd en hebben zij moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik heb inmiddels een bijzonder goede baan en nu zou ik hen graag willen helpen door hun bijvoorbeeld geld te lenen of te schenken”.

In iedere familie kunnen zich dergelijke specifieke situaties voordoen waarin kinderen een rol willen spelen in de financiële positie van hun ouders. Er zijn bijvoorbeeld ouders met een laag pensioen en veel overwaarde op hun huis. Hun besteedbare inkomen is vaak niet rooskleurig. Geld lenen met het huis als onderpand is een mogelijke optie. Op die manier “eten” ouders hun woning op met het geld dat zij geleend hebben.

Lening en erfbelasting

Er bestaan echter ook andere mogelijkheden om uw ouders te helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van een geldlening en het schenken van de rente. Als er rente wordt betaald zit het niet meer in de nalatenschap en hoeft er juist minder erfbelasting over te worden betaald.

Bij een lening moeten de ouders jaarlijks rente betalen over de lening. Als de lening renteloos is en direct opeisbaar, houdt de fiscus een fictieve rente van 6% aan. Deze fictieve rente is belast met schenkbelasting bij de ouders. De lening wordt later vanuit de erfenis afgelost, met als voordeel dat er dan veel minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Vraagt u geen rente, dan ziet de Belastingdienst de lening als een schenking en moeten uw ouders alsnog schenkbelasting betalen.

Hieraan zijn (met name sinds 2010) echter een aantal voorwaarden en fiscale consequenties aan verbonden. Als u besluit om voor deze opties te kiezen, is het raadzaam daarover eerst overleg te hebben met uw notaris.

Schenkingen aan ouders

Hoewel er binnen de wettelijke regelingen veel mogelijkheden zijn gecreëerd om ouders in staat te stellen om hun kinderen financieel te helpen, is dit in de omgekeerde situatie helaas niet het geval. Voor schenkingen door kinderen aan ouders is niets speciaals geregeld.

De vrijstelling per kalenderjaar voor dergelijke schenkingen bedraagt in 2017 € 2.129 en boven deze vrijstelling is schenkbelasting verschuldigd van 30% (tot € 115.708) of zelfs 40% (daarboven). Bovendien worden de schenkingen aan ouders (ervan uitgaande dat zij fiscaal partner zijn voor de Successiewet) bij elkaar opgeteld en is het dus niet mogelijk om aan elk van de ouders een bedrag van € 2.012 ditto onbelast te schenken.

Een suggestie. Als u een groot bedrag wilt schenken aan uw ouders, kunt u  dit bedrag misschien beter verspreiden over meerdere jaren. Zo kunnen uw ouders elk jaar opnieuw gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling.

Moet ik de lening vastleggen op papier?

De ouders en het kind kunnen hun afspraken over de lening het best vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dan is het voor alle partijen duidelijk wat de spelregels zijn. Niet alleen voor de ouders en het kind, maar ook voor broers en zussen mocht er later een conflict ontstaan en voor de Belastingdienst als die om een toelichting vraagt.

Adviesgesprek bij uw notaris

Hoe regelt u een familielening en waar moet u allemaal aan denken? Het beste kan u kiezen voor een notariële akte, maar dat hoeft niet. Een andere reden om een notaris in te schakelen, is zijn ervaring. Uw notaris kan alles voor u regelen, geeft advies en helpt vergissingen te voorkomen. Zodat u zeker weet dat u precies weet wat dit betekent voor uw ouders en voor u zelf.

Share This