Selecteer een pagina

 

Het is ontzettend spannend om uw eerste huis te kopen. Een grote gebeurtenis die u graag goed wilt aanpakken. En ondanks het prachtige vooruitzicht doet u er goed aan om inzicht te verkrijgen in de aanloopkosten van uw nieuwe huis.

Als notariskantoor werken wij bij de aankoop van een huis nauw samen met makelaars, verzekeringsadviseurs en tussenpersonen. Zij zijn de aangewezen partij om u goed te adviseren om hiermee verrassingen te voorkomen.

Want naast de aflossing en de hypotheekrente komen er bij de aankoop van uw nieuwe huis ook lokale lasten, verzekeringen en onderhoudskosten bij. In deze blog benoemen wij enkele aanloopkosten.

Goed inzicht verkrijgen in de aanloopkosten van uw koophuis

Uw aanloopkosten verschillen bij de aankoop van een bestaande woning of een nieuwbouwhuis.

Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis zijn de kosten wat lager omdat u een nieuwbouw huis vrij op naam koopt waardoor er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. In bepaalde gevallen betaalt u wel dan bouwrente. Dit is de rente die de aannemer in rekening brengt als het huis nog niet opgeleverd is. Als u besluit een opleveringskeuring uit te laten voeren brengt dit ook extra kosten mee.

Verder zijn er de kosten van de bankgarantie, hypotheekadvies, taxatiekosten en notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de hypotheekakte. Deze zijn met uitzondering van de leveringsakte fiscaal aftrekbaar, dus het nettobedrag valt lager uit.

Voor een bestaande woning bent u wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De fiscus brengt hiervoor 2 procent van de koopsom in rekening.

Eigenwoningforfait

Als u een huis koopt dient u ieder jaar het eigenwoningforfait bij uw inkomen op te tellen: Dit is een percentage van de WOZ-waarde van uw huis en is gemiddeld 0,75 procent. Hoe wordt dit nu berekend?

Stel u heeft een WOZ-waarde van 200.000 euro dan komt dit neer op 1.500 euro. Heeft u nu een inkomen van bijvoorbeeld 50.000 euro, dan dient u hier dus 1.500 euro bij op te tellen waarover u 40,40 procent inkomstenbelasting verschuldigd bent (het tarief van de derde schijf), ofwel 600 euro.

Verzekeringen

Bij de aankoop van een huis dient u een aantal verzekeringen af te sluiten. Door hypotheekbanken wordt het afsluiten van een opstalverzekering als een voorwaarde gesteld. Bij bijvoorbeeld brand of storm vergoedt een opstalverzekering de schade aan het huis. Volgens het Nibud bedraagt de gemiddelde jaarpremie 1,22 tot 1,51 euro per 1.000 euro verzekerd bedrag.

In veel gevallen moet u als huiseigenaar ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Mocht u tijdens de looptijd van de verzekering overlijden, dan keert de verzekeraar een vooraf bepaald bedrag uit aan de nabestaanden. Hiermee kan de hypotheek (deels) worden afgelost, zodat de achterblijvende gezinsleden in het huis kunnen blijven wonen.

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw leeftijd, uw gezondheid en het verzekerde bedrag.

Woonlastenverzekering is nog een onbekende verzekering

In Nederland zijn we bekend met de vele verzekeringsmogelijkheden. Een vrij onbekende voor de huizenbezitter is de zogenaamde woonlastenverzekering. Deze keert uit bij inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met zo’n verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten betalen.

Veel verzekeraars hebben de voorwaarden de afgelopen jaren behoorlijk versoepeld, waardoor de woonlastenverzekering de moeite van het overwegen waard is. Wij raden u aan goed advies in te winnen over deze verzekering om mogelijk onnodig premiebetaling te voorkomen.

Terugkomende kosten van het onderhoud

Als eigenaar van een koophuis dient u in tegenstelling tot een huurder altijd zelf voor de kosten van het onderhoud op te draaien. Daar is geen enkele discussie over mogelijk. Er is wel sprake van een collectieve bijdrage als u in een appartement woont. Dan worden de onderhoudswerkzaamheden geregeld via de Vereniging van Eigenaren (VvE). U betaalt de VvE een periodieke bijdrage voor de onderhoudskosten.

Addertjes onder het gras bij onderhoudskosten

Bij onderhoud geldt ook het spreekwoord ‘goedkoop kan duurkoop zijn’. Geef onderhoud altijd de hoogste prioriteit maar zorg ook dat deze professioneel en tijdig wordt uitgevoerd.

Veel eigenaren stellen onderhoud vaak uit maar dit kan juist negatief uitpakken. Achterstallig onderhoud tast niet alleen de waarde van uw huis aan, maar zorgt er ook voor dat de onderhoudskosten per saldo toenemen. Want achterstallig onderhoud is nu eenmaal duurder dan regulier onderhoud.

Niet onbelangrijk te vermelden is, dat u ook problemen kan krijgen met uw opstal- en inboedelverzekering als blijkt dat de schade is ontstaan door achterstallig onderhoud.

Wij adviseren u dan ook om elke maand een bedrag opzij te leggen voor het onderhoud. Hoeveel dit moet zijn, hangt af van de staat van de woning, het type huis en het bouwjaar. Een jaren-dertighuis zal in dit opzicht meer in de papieren lopen dan een nieuwbouwwoning.

Adviesgesprek met deskundige partijen en uw notaris

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten voor uw nieuwe huis is het raadzaam ook de bijkomende aanloopkosten goed in kaart te brengen. Het gaat erom dat de financiële puzzelstukken voor uw nieuwe huis op een deskundige en financieel verantwoorde wijze in elkaar passen. Als notariskantoor werken wij nauw samen met de makelaar, verzekeringsadviseur of tussenpersoon. Zij zijn de aangewezen partij om u hierin goed adviseren.

Share This