Selecteer een pagina

Van oudsher wensen eigenaren van familiebedrijven dat hun bedrijf binnen de familie blijft. Dag en nacht denken zij na over de opvolging dat cruciaal is voor de continuïteit van het familiebedrijf. Maar hoe denkt de volgende generatie hierover? Is zij bereid om het familiebedrijf over te nemen?

Onlangs is door het Center for Familiy Business van de Universiteit van St. Gallen en EY een onderzoek gepubliceerd, waarbij ruim 100.000 respondenten van universiteiten in 34 landen zijn ondervraagd. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat slechts 3,5% (in Nederland zelfs 1,7%) van de familieleden direct na het afstuderen het bedrijf van hun ouders wil overnemen. 4,5% wil dat graag pas na vijf jaar doen. De bereidwilligheid van de volgende generatie is daardoor ten opzichte van 2011 met circa 30% afgenomen. Geen bemoedigende cijfers die onderstrepen dat het opvolgingsbeleid naar nieuwe generaties ook nieuwe impulsen nodig heeft.

Enkele gedetailleerde cijfers

  • Vrouwelijke potentiële opvolgers hebben minder vaak de intentie tot opvolging dan hun mannelijke tegenhangers.
  • De pool van potentiële opvolgers die over het algemeen tot opvolging bereid zijn, is veel groter (19,8% van alle studenten).
  • De oorzaak van de afgenomen bereidwilligheid wordt veroorzaakt door een aantrekkelijkere arbeidsmarkt en opvolgers zouden meer inzicht verkrijgen in wat het betekent om een familiebedrijf over te nemen.
  • Naast de individuele en familie gerelateerde factoren hangen opvolgings-intenties af van de sociale context, zoals culturele normen of de welvaart van het land.
  • Kinderen verwachten dat de transactieprijs aanzienlijk lager is dan bij een verkoop aan een buitenstaander.

Invloed van belastingen

In het onderzoek is ook gekeken naar de invloed die de erf- en schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsregeling) heeft op de mate van aantrekkelijkheid om het familiebedrijf over te nemen. De gemiddelde belastingdruk in Europese landen bij de overdracht van een familiebedrijf tussen eigenaar en kind is erg hoog is wat de opvolging minder aantrekkelijk maakt.

Juiste begeleiding mogelijkheden familiebedrijf

Kijkend naar de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat de intentie van de volgende generatie om het familiebedrijf over te nemen in Nederland laag is. Hoewel de potentie er wel is: 19,8% is nog steeds in de race om in het familiebedrijf te stappen.

Daarom is het van groot belang om kinderen goed te begeleiden in de mogelijkheden binnen het familiebedrijf. Zo is het essentieel hen al op jonge leeftijd werkervaring op te laten doen om de sfeer en cultuur van het bedrijf te proeven. Ook is het belangrijk dat ouders openheid betrachten over de carrièrekansen en persoonlijke groei mogelijkheden. En met hen praten over hun voorkeuren ten aanzien van de opvolging. Ook kan er meer ruimte komen voor specifieke leertrajecten waar de nieuwe generatie gevoelig voor is. En het uitzetten van een specifiek groeipad die een potentiële opvolger klaarstoomt voor de overname.

Kortom, er zijn genoeg manieren waarop het voor de volgende generatie toch aantrekkelijk kan worden gemaakt om uiteindelijk het familiebedrijf over te nemen.

Contact met de notaris

Familiebedrijven zijn merendeel prachtige bedrijven die de motor vormen van onze economie. De opvolging is daarom van cruciaal belang. Wij willen u met al onze kennis rondom familiebedrijven graag van dienst zijn.

Bron onderzoek: Center for Familiy Business van de Universiteit van St. Gallen en EY

Share This