Selecteer een pagina

Momenteel eindigt in Nederland liefst 40% van de huwelijken en geregistreerde partnerschappen in een scheiding. Het is een hoog cijfer waar we als samenleving van schrikken maar we kunnen er niet omheen. Het is de realiteit.

Een scheiding maakt veel los tussen partners en hun omgeving. Maar los van het verwerken van emoties zullen er toch antwoorden moeten komen op vele vragen rondom de toekomst. Zoals hoe het vermogen gedeeld gaat worden? Of hoe wordt de zorg van de kinderen geregeld?

Scheiden en een eigen onderneming

Wat nu als een van de partners over een eigen bedrijf beschikt? Dan gaat het ondernemerschap ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden onderdeel uitmaken van de scheiding.

Bij een echtscheiding wordt het bedrijf zelf meestal niet verdeeld. De waarde van het bedrijf wordt tussen de partners geheel of gedeeltelijk verdeeld. Daarnaast moet tijdens de echtscheiding ook besloten worden wie het bedrijf eventueel voortzet als beide partners in de onderneming werkzaam zijn. En hoe zit het dan met de financiën? Vaak zitten er fiscaal nog veel haken en ogen aan en zijn er vele vragen. Scheiden voor ondernemers is een lastig vraagstuk.

Het belang van de rechtsvorm van uw bedrijf

De rechtsvorm van uw bedrijf bepaalt mede of het bij scheiding verdeeld dient te worden. Bent u bijvoorbeeld in algehele gemeenschap van goederen getrouwd en is er sprake van een eenmanszaak of V.O.F. dan is dit gezamenlijk bezit.

Bent u daarentegen op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is het bedrijf geen gemeenschappelijk bezit, dan is het bedrijf ook enkel van diegene op wiens naam dit staat. Nu zijn er vaak naast een van de partners of beide partners nog andere eigenaren in het bedrijf. Het gedeelte van andere mede eigenaren hoeft niet in de verdeling betrokken te worden

Hoeveel is uw bedrijf waard?

Als u een regeling heeft getroffen over wie recht heeft op welk gedeelte van het bedrijf dan zal eerst de waarde van uw bedrijf vastgesteld dienen te worden.

Waarom is deze waardebepaling nu vaak een heikel punt? Jaarrekeningen worden veelal zo opgesteld dat de winst zoveel mogelijk wordt gedrukt om fiscale redenen.

Zo’n jaarrekening kan een vertekend beeld geven van de waarde van het bedrijf en dus ook voor de afhandeling  van de verdeling. Voor beide partijen is het vaak goed een externe accountant in de waardebepaling te betrekken van uw bedrijf. Voor een objectief en onpartijdig advies.

Komt de continuïteit van uw bedrijf bij een scheiding in gevaar?

De continuïteit van de onderneming is natuurlijk erg belangrijk voor het verwerven van inkomsten. Nu en ook in de toekomst. Het moet immers niet zo zijn dat de continuïteit van het bedrijf gevaar loopt door de scheiding en indirect dus ook uw eigen financiële toekomst. Wat zijn nu voor de hand liggende scenario’s?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan valt het bedrijf ook in deze gemeenschap. U zult dan de waarde van de onderneming dienen te delen met uw ex-partner. Dat kan een flinke financiële aderlating zijn die de continuïteit van uw bedrijf negatief kan beïnvloeden.

Wilt u het bedrijf wel graag blijven voortzetten en dus levensvatbaar houden, dan moet bij de bepaling van een eventueel uitkoopbedrag en de hoogte van de alimentatie hiermee rekening gehouden worden. Ook kunt u een betalingsregeling proberen te treffen met uw ex-partner die dan weer invloed heeft op de eventuele partneralimentatie.

En niet te vergeten. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met  eventuele noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Een degelijk fiscaal advies is hier zeker gewenst.

Maar het kan ook zijn dat bij huwelijkse voorwaarden de partner zich heeft toegelegd op een verzorgende rol thuis bijvoorbeeld bij kinderen. Hij of zij kan dan aantonen dat deze rol mede heeft bijgedragen in de waarde van het bedrijf. Vaak wordt dan alsnog een vergoeding of een uitkoopbedrag voor deze werkzaamheden en rol in het huwelijk overeengekomen.

Duidelijke keuzes en verschillende belangen

Een goede afwikkeling van uw eigen of het gemeenschappelijke bedrijf bij een scheiding is een lastig proces. Vergeet niet dat het om keuzes en beslissingen gaat die van invloed zijn op uw financiële toekomst.

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld uw ex-partner moet uitkopen om uw bedrijf te kunnen voortzetten, maar dat u hierdoor financieel in de problemen komt. Dan kan het zo zijn dat uw ex-partner hierdoor geen of minder alimentatie kan krijgen. Het mes snijdt dus vaak aan twee kanten en heeft grote gevolgen.

Wij kunnen u van dienst zijn

Als notariskantoor adviseren wij u als ondernemer graag bij de afwikkeling van een mogelijke scheiding. Indien nodig kunnen wij u ook introduceren bij een specialist voor de afwikkeling. Neem gerust contact met ons op.

Share This