Selecteer een pagina

 

In onze dagelijkse praktijk wordt ons regelmatig de vraag voorgelegd wat nu precies onder estate planning wordt verstaan. En hoe zich dat verhoudt tot een nalatenschap?

Estate planning is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht. ‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap en het wordt gebruikt voor de advisering en juridische en fiscale begeleiding van familievermogen. Voor nu en in de toekomst. Het geeft antwoorden in de familie op vragen als: wie krijgt mijn erfenis, hoeveel belasting wordt daarover betaald en hoe kan ik vermogen in de familie houden?

De laatste tijd is estate planning weer erg actueel. De oorzaak ligt in de   huidige hoogconjunctuur wat invloed heeft op de omvang van vermogens. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo goed mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe kan op de lange termijn schenk- en erfbelasting het beste georganiseerd worden?

Doordacht opgesteld plan

Estate planning is eigenlijk een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Maar laat het duidelijk zijn dat dit geen eenvoudige combinatie is. Want er komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen) en sociale gevolgen (familiesfeer).

Dat vraagt om een bijzonder goede afweging vanuit een doordacht opgesteld plan van waaruit u alles tegen elkaar kunt afzetten.

Met een dergelijk plan verkrijgt u het overzicht zorg om het opgebouwde vermogen zo goed mogelijk over te gedragen aan uw erfgenamen. Bij deze planning gaat het om vragen als: Moet u uw huwelijksvoorwaarden wijzigen of niet? Is het raadzaam om een testament te maken of deze aan te passen? Kunt u het beste tijdens leven uw vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

Wat wordt in een estate planning gesprek besproken?

Uitgangspunt bij onze adviezen over uw vermogen is natuurlijk uw persoonlijke situatie. Dat heeft betrekking op uw leeftijd en of u een levenspartner heeft. Zijn er afspraken gemaakt over het delen van vermogen? Zijn er kinderen en komen die uit een eerdere relatie? Moeten alle kinderen meedelen en wenst u de kinderen nu al begunstigen of pas na uw overlijden? Al deze zaken nemen wij mee in ons advies.

Verantwoorde keuze

Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben, terwijl in de tussentijd veel kan veranderen.

Een goed geplande toekomst

Estate planning gaat over vermogen en een goed geplande toekomst waar u zich zeker en prettig bij voelt. Het is een kennisintensieve materie dat door wijzigingen in wetgeving voortdurend in beweging is. Uw notaris kan als deskundige partij u goed inhoudelijk adviseren en alle juridische, financiële en fiscale gevolgen voor u op een rij zetten.

Share This