Selecteer een pagina

Ons land telt veel  samengestelde gezinnen. En niet zelden krijgt een van de ex-echtelieden een nieuwe relatie. Als er eigen kinderen en/of stiefkinderen in het spel zijn, is het goed om zorgvuldig naar de erfenis te kijken. Hoe regel je dit op een eerlijke manier?

Als kind hoofdelijk aansprakelijk worden

Zo kan het voorkomen dat je als kind hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de hypotheek van je stiefmoeder. Dat kan problemen opleveren bij het verkrijgen van een hypotheek. Deze situatie kan gebeuren als je vader na zijn echtscheiding met een nieuwe liefde een huis koopt en vervolgens overlijdt.

Als hij ongehuwd heeft samengewoond zonder samenlevingscontract en het huis voor de helft op zijn naam staat, erf je bij zijn overlijden niet alleen die helft maar ben je ook hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dat betekent dat je door de bank kan worden aangesproken tot het voldoen van deze schuld.

Als je stiefmoeder in het huis wil blijven wonen en het huis volledig op haar naam wil hebben, ligt het voor de hand dat ze de hypotheekverstrekker vraagt om jou uit je hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De bank zal echter alleen akkoord gaan als haar inkomen of vermogen hoog genoeg is om de hypotheekschuld te voldoen.

Als ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid wordt geweigerd, blijf je dus aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dit valt te voorkomen door de langstlevende als enige erfgenaam te benoemen en de kinderen een legaat te geven ter grootte van hun erfdeel.

Vordering op stiefzussen

Als je vader is hertrouwd en je stiefmoeder overlijdt, krijgen haar kinderen bij jouw vader een – vaak rentedragende – vordering op hun deel van de erfenis. Na het overlijden van je vader, kunnen zij hun erfenis opeisen. “Zolang het vermogen gelijk blijft en de vordering niet rentedragend was, is er niets aan de hand”.

Maar als het vermogen ondertussen is geslonken, omdat bijvoorbeeld de waarde van het huis of van effecten is gedaald, loop je het risico dat je vanwege het uitkeren van de vordering aan je stiefbroers- of -zussen uiteindelijk zelf een lager bedrag erft dan zij of zelfs helemaal niets.

Je moet in zo’n situatie erg oppassen. Als de vorderingen namelijk hoger zijn dan de activa van de erfenis, dan loop je het risico dat je met je eigen geld de vorderingen moet voldoen. Beneficiair aanvaarden dus!

De omgekeerde situatie kan zich eveneens voordoen: het huis wordt meer waard en jij komt er financieel beter uit dan je stiefbroers- en -zussen. Deze factoren zijn te ondervangen door hert erfdeel van de kinderen in het testament te maximeren tot het deel dat de kinderen van de langstlevende partner ontvangen.

Gelijke verdeling over de (stief)kinderen

Als je vader is hertrouwd en beiden kinderen hebben uit een vorige relatie, kunnen ze in hun testament opnemen dat de kinderen elk een even groot percentage erven. Als je vader is overleden, kan je stiefmoeder echter besluiten om een nieuw testament op te stellen, waarin ze haar eigen kinderen tot enige erfgenaam benoemt. Om te voorkomen dat zijn eigen kinderen hierdoor achter het net vissen, had vader in zijn testament kunnen vastleggen dat de kinderen van zijn partner na zijn overlijden een zogeheten voorwaardelijke making krijgen.

De stiefkinderen van vader kunnen dan alleen aanspraak maken op de erfenis als jij en je broers of zussen voor een gelijk deel als haar eigen kinderen meedoen in de nalatenschap van jullie stiefmoeder.

Familiestukken gaan naar je stiefbroer

In samengestelde gezinnen is er ook een risico dat familiestukken bij de kinderen van het stiefgezin terecht komen. Stel dat je gaat hertrouwen en geen testament hebt gemaakt. Als je vervolgens overlijdt, gaan al jouw bezittingen naar je nieuwe echtgenote. Jouw kinderen krijgen een ‘tegoedbon’.  Overlijdt hierna je partner, dan erven daarna haar kinderen in beginsel de bezittingen en loop je het risico dat jij en je kinderen die bezittingen kwijtraken aan de kinderen van je nieuwe partner.

Een goed doordacht testament kan een dergelijke situatie voorkomen.

Contact met uw notaris

Meer dan één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding waarbij de ex-echtelieden vaak een nieuwe relatie krijgen. Als er eigen kinderen en/of stiefkinderen in het spel zijn is het raadzaam met jouw notaris naar een actueel testament te kijken wat tot een eerlijke verdeling van de erfenis leidt.

Share This