Selecteer een pagina

Je hebt besloten dat je wilt scheiden maar je hebt nog geen idee wat er allemaal moet gebeuren met betrekking tot je echtelijke woning. Wie mag er eventueel in blijven wonen of hoe ga je de woning eerlijk verdelen? Kun je überhaupt in het huis blijven wonen na de echtscheiding? Of wil je beiden het huis verkopen?

Het kan zo zijn dat het gemeenschappelijke huis de afgelopen jaren in waarde is gedaald. Dat de waarde zelfs lager is dan de hypotheek. Zolang je een huis niet verkoopt is dat niet erg. Maar bij een scheiding krijg je te maken met een restschuld.

Duidelijke uitgangspunten

Het uitgangspunt bij echtscheiding is, dat de ex-echtgenoten beiden voor de helft delen in de restschuld van de woning na de verkoop ervan aan derden of de overname ervan door een van de ex-echtgenoten. Dit geldt in elk geval voor een gemeenschap van goederen en vaak ook bij huwelijkse voorwaarden waarbij men de woning en de hypotheek op beider naam heeft.

Verschillen van inkomen en draagkracht

Bij het uitgangspunt van verdeling komen ook andere zaken kijken zoals de inkomens van beide partijen. De ex-echtgenoot met (veel) minder inkomen (draagkracht) dan de andere kan dit vaak oneerlijk vinden. Het hebben van minder inkomen en vele andere persoonlijke omstandigheden zijn echter geen reden af te wijken van voornoemd uitgangspunt. Niet vergeten moet worden dat de ex-echtgenoot met minder inkomen in de betere vastgoedtijden in het verleden ook voor de helft meedeelde in de overwaarde op de woning.

Aansprakelijkheid voor de restschuld

Bij een restschuld dienen de ex-echtgenoten in hun onderlinge verhouding voor de helft dragen. Voor de hypotheekverstrekker (bank)  geldt echter, dat ze hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de gehele restschuld. Betaalt de ene ex-echtgenoot meer af dan de andere omdat de bank bij diegene aanklopt na de echtscheiding, dan kan hij/zij het meerdere dat is betaald dan de helft van de restschuld verhalen op de andere ex-echtgenoot.

Wat nu als een ex-genoot het aandeel in de restschuld niet kan voldoen?

Er ontstaat een probleem als de ex-echtgenoot met minder inkomen het geld simpelweg niet heeft om zijn/haar aandeel in de restschuld te voldoen. Het is dan de vraag of degene die meer dan zijn/haar aandeel betaalt in de restschuld, het meerdere ooit terugkrijgt van de ex-echtgenoot.

In dit geval is het aan te raden bij een echtscheiding met de bank in overleg te gaan voor oplossingen. Denk hierbij aan het splitsen van de restschuld zodat ieder alleen nog met zijn/haar eigen aandeel in de restschuld te maken heeft. Of als er spaargeld is een bedrag ineens te betalen met kwijtschelding van een deel van de restschuld/een redelijke betalingsregeling voor het overige.

Aan deze oplossing werken banken wel minder vaak aan mee dan in het verleden maar onbespreekbaar is het zeker niet.

Belastingvrije schenking door ouders

Ook is er een mogelijkheid om samen met je ouders een financiële oplossing te vinden voor de restschuld. Je ouders mogen je eenmalig een bedrag schenken voor je eigen huis. In 2016 is het maximale bedrag van deze schenking € 53.016. Je kunt deze regeling ook gebruiken om een restschuld af te lossen.

Rechterlijke uitspraak

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt een rechter dat de ene ex-echtgenoot meer moet dragen van de restschuld dan de andere na echtscheiding.

Zo is er een recent voorbeeld uit de rechtspraak in Amsterdam van februari 2015.

De man is kostwinner en verliest zijn baan bij de politie na een veroordeling voor seksueel misbruik van een dochter van partijen. De vrouw kan de vaste lasten niet alleen dragen en moet de echtelijke woning verkopen. Bij de hypotheekverstrekker is een betalingsachterstand ontstaan. De rechter vindt dat de vrouw niet benadeeld hoeft te worden voor het strafbare gedrag van de man; hij is draagplichtig voor de gehele restantschuld inclusief de rentecomponent.

Contact met de notaris

Een scheiding is altijd een vervelende zaak voor de financiële afwikkeling. De verdeling van een huis na een scheiding is een lastig vraagstuk waarover u door uw notaris goed geadviseerd kan worden. Een advies dat u rust kan geven voor een nieuwe toekomst.

 

Share This