Selecteer een pagina

Overweegt u een huis te kopen? Een spannend moment! Gaat u voor de aankoop van een bestaande woning of nieuwbouw? Als u voor nieuwbouw kiest, is het goed te weten dat de aankoop ervan anders verloopt dan bij een bestaande woning. Wat zijn de verschillen? We bespreken het in deze blog.

Bij nieuwbouw is het vaak zo dat u zich moet inschrijven, omdat er meerdere gegadigden zijn. Via loting wordt dan duidelijk of u de nieuwe eigenaar zult zijn. Sommigen vinden dit niet erg en schrijven zich op meerdere nieuwbouwprojecten in.

Anderen willen direct zekerheid, of zijn verplicht om snel te verhuizen, waardoor ze eerder voor een bestaand huis kiezen. Controleer altijd goed  hoe het bestemmingsplan en de bouwvergunningen eruitzien en of alles klopt. U zit niet te wachten op vertragingen, extra kosten en een hoge woontoren of coffeeshop voor uw deur.

Vrij op naam bij nieuwbouw

Een groot verschil is dat u een nieuwbouwwoning koopt ‘vrij op naam’. U betaalt hierbij dan geen notaris- en kadasterkosten voor de overdracht.

Er spelen twee zaken rondom de aankooptransactie. U betaalt de koopprijs voor de grond en voor de bouw van de woning betaalt u de zogenoemde aanneemsom. En niet te vergeten; u betaalt over deze bedragen geen overdrachtsbelasting maar wel btw van 21%.

Wat betekent nu een aanneemovereenkomst?

Bij een nieuwbouwwoning is er een andere situatie. U krijgt niet alleen te maken met een koopovereenkomst, maar ook met een aanneem-overeenkomst. Soms zijn deze ook gecombineerd in een koop-aanneem overeenkomst. Wat is nu een aanneemovereenkomst? U gaat deze overeenkomst aan omdat u de aannemer opdracht geeft om op de grond een woning te bouwen. De overeenkomst specificeert voor de aannemer het terrein waarop gebouwd wordt, de aanneemtermijnen en de oplevertermijn.

Nieuwbouw en bouwrente

Bij nieuwbouw is er sprake van bouwrente, die u betaalt aan de aannemer totdat uw woning wordt opgeleverd.

Dit wordt in de koop-aanneemovereenkomst vastgelegd. Waarom is dat nu? Bij nieuwbouw is er een projectontwikkelaar die de grond aankoopt waarop uw huis komt te staan en materialen voor de bouw koopt. In feite schiet de ontwikkelaar deze kosten voor, wat voorfinanciering heet. Over deze financiering brengt hij rente bij u in rekening. Dit heeft dan betrekking op de periode vanaf aankoop grond tot aan de datum waarop u de koopprijs van de grond en kosten betaalt.

Nu bent u na het ondertekenen van het koopcontract formeel nog geen eigenaar. Dat wordt u pas op de datum van de notariële overdracht, het moment dat u de akte van levering ondertekent.

In termijnen betalen

Er is nog een ander groot verschil tussen de aankoop van een bestaande woning en nieuwbouw. Bij een bestaande woning moet u in één keer de koopprijs betalen. Bij een nieuwbouwwoning betaalt u meestal in termijnen zoals opgenomen in de koop-aanneemovereenkomst.

De bouwer krijgt het merendeel bij de aanvang van de bouw. 20% van de totale bouwsom en als de fundering klaar is nog eens 20%. Zodra het hoogste punt van het huis bereikt is, wordt weer 20% betaald. Zo resteert nog 40%, waarvan de helft verschuldigd is als de woning glas en waterdicht is en de laatste 20% bij de oplevering van de nieuwbouwwoning.

Garantiecertificaat

Er zijn bij nieuwbouw ook speciale garantie- en waarborgregelingen waar u gebruik van kunt maken als de aannemer zijn afspraken niet nakomt of failliet gaat. Let u er wel op dat u alleen een overeenkomst tekent als daar een garantiecertificaat bij zit van een betrouwbare organisatie.

U heeft dan een afbouwgarantie, zonder dat u daar extra voor hoeft te betalen. Ook krijgt u voor een bepaalde periode een garantie op de kwaliteit van de woning.

Advies van uw notaris

De aankoop van een nieuwbouwwoning is interessant. Zeker het vrij op naam zijn van de transactie is voor veel mensen een belangrijke factor. Maar er komt veel om de hoek kijken bij de koop-aanneemovereenkomst. Voor juridisch advies over de contracten of de overdracht voor uw woning kunt u altijd bij ons terecht.

Share This