Selecteer een pagina

Op Prinsjesdag 2016 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in het einde van het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Het wetsvoorstel herbergt een groot aantal veranderingen voor pensioen opbouw in eigen BV. Reden voor het wetsvoorstel ligt onder andere in de beperktere ruimte om een pensioen op te bouwen en het geleidelijk verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Ook de dalende rentestanden in de afgelopen jaren spelen een rol. Gevolg ervan is dat er verschillen zijn ontstaan tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting.

Als DGA mag u na 31 december 2016 niet langer pensioen opbouwen in de eigen BV. Dit wetsvoorstel is reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd en wordt definitief als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook aanneemt.

Wat zijn voor u als DGA de gevolgen en wat moet u doen vóór 1 januari 2017

Nu de pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2017 moet u als DGA een aandeelhoudersbesluit nemen dat de opbouw in eigen beheer doet stoppen. Dit zal u ook dienen vast te leggen in een overeenkomst tussen de BV en u als DGA.

De beëindiging van de opbouw van pensioen in eigen beheer is een fiscale maatregel. Als DGA is het goed te weten dat er een boete PEB na 1 januari 2017 kan worden opgelegd. Oppassen dus! Want bouwt u na 31 december 2016 toch pensioen in eigen beheer op, dan zal dit beboet worden met 72% over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening in de BV.

Een andere belangrijke check voor 1 januari 2017 is of het partnerpensioen voldoende gedekt is omdat de pensioenopbouw dan stopt. Als blijkt dat dit niet voldoende is, dan raden wij u aan om een verzekering af te sluiten.

Wat zijn alternatieven in de komende drie jaren nu uw pensioenopbouw stopt?

In de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn er voor u als DGA drie mogelijkheden verder te handelen ten aanzien van het tot 1 januari 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioen.

Afkoop van uw pensioen

Bij afkoop kan u als DGA uw pensioen afkopen op basis van de fiscale waarde. Over deze afkoop ontvangt u een belastingvoordeel indien u dit laat plaatsvinden in 2017, 2018 of 2019. Dit belastingvoordeel is het grootst in 2017. Namelijk 34,5% van de fiscale voorziening blijft buiten de belastingheffing. Dit percentage loopt af naar 25% in 2018 en 19,5% in 2019.

Omzetting naar oudedagsverplichting

Indien optie 1 voor u geen goede keuze is, dan heeft u de mogelijkheid de pensioenvoorziening om te vormen naar een zogenaamde ‘oudedagsverplichting’. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. Hierdoor ontstaat een spaarregeling in de BV zelf. Bij het bereiken van de overeengekomen pensioenleeftijd zal uw BV ten minste 20 jaar uitkeren. Hierover bent u wel belasting verschuldigd.  Met deze regeling zal uw  echtgenoot moeten instemmen vanwege het mogelijke verlies aan rechten. Het is verstandig dit goed met uw echtgenoot vast te leggen.

Behoud huidig eigen beheer (‘premievrij’)

U kan als DGA ook besluiten alles bij het oude te laten waardoor u niet verder meer mag opbouwen. Het tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioen zal op de pensioendatum ‘gewoon’ conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd rekening houdend met de overeengekomen indexatie.

U loopt als DGA het risico dat er vanuit de BV geen dividend meer kan worden uitgekeerd omdat de BV grote pensioenverplichtingen heeft.

De uitkeringstest blijft voor u van toepassing. U mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen. En bij scheiding blijft de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de wettelijke regeling.

Bezoek aan uw notaris

Het einde van het pensioen in eigen beheer betekent voor u als DGA dat er keuzes gemaakt dienen te worden. Als notariskantoor adviseren wij u en uw echtgenoot graag over een realistische pensioenopbouw.

Share This