Selecteer een pagina

In de regel besteden mensen veel aandacht aan hun financiële nalatenschap. Veel mensen stellen een testament op bij de notaris. Maar denkt u ook wel eens na over uw online aanwezigheid op het internet en sociale media? Wat gebeurt er met uw digitale erfenis? Hoe voorkomt u dat u door blijft leven op sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram? En welke rol kan uw notaris hierin spelen? Met een aantal goed gedocumenteerde acties bespaart u uw nabestaanden een hoop moeite en frustratie.

Alles terug te vinden op internet

In het huidige digitale tijdperk is in feite alles over u zelf en uw levens- activiteiten terug te vinden op internet. Digitale foto’s, e-mailadressen, profielen op sociale media, artikelen etc. Alles is terug te vinden. En dat blijft ook zo op het moment dat u komt te overlijden. Naast het regelen van de erfenis en de uitvaart is het verstandig om ook stil te staan bij uw digitale erfenis.

Pijnlijke missers in openbaarheid

Een recente misser overkwam bijvoorbeeld 50PLUS-leider Henk Krol, die de bekende schrijver Joost Zwagerman enkele maanden na zijn overlijden op Facebook feliciteerde met zijn verjaardag. Maar ook in kleinere kring kunnen er pijnlijke situaties ontstaan. Het kan zo gebeuren dat er een Facebook verjaardag notificatie verschijnt van een familielid dat recent is overleden. Nog pijnlijker wordt het als oppervlakkige Facebookcontacten -die niet op de hoogte zijn van de dood van het familielid- een hartelijke felicitatie sturen.

Verwijderen van profielen

Bij veruit de meeste sterfgevallen moeten nabestaanden zich dus ontfermen over een reeks online accounts. Voor nabestaanden kan het veel werk zijn om alle onlinegegevens van een overledene te achterhalen. Een lastige en uiterst vervelende opgave.

Zijn uw inloggegevens niet bekend bij de nabestaanden, dan moeten ze zelf contact opnemen met elk sociaal medianetwerk waar u actief was. Hoe kunt u deze inloggegevens weer terughalen om het account te verwijderen? Dit brengt veel rompslomp met zich mee. Er zal een akte van overlijden dan wel een verklaring van erfrecht overlegd moeten worden.

Samenstellen overzicht inloggegevens

Een eenvoudige manier is een lijst op te stellen met al uw online profielen inclusief bijbehorende gebruikersnamen en wachtwoorden met daarbij een duidelijke schriftelijke instructie wat er moet gebeuren bij overlijden.

Een nadeel hiervan is dat niets beveiligd is en kwaadwillende vanuit deze lijst onder uw naam kunnen inloggen. Bovendien is het door u zelf opgestelde sociale media testament niet rechtsgeldig, waardoor u geen garantie hebt dat uw wensen daadwerkelijk worden gehonoreerd.

Digitale kluis deponeren bij notaris

Als u nu op safe wil spelen, dan is het raadzaam al uw gegevens onder te brengen in een digitale kluis. Een voorbeeld hiervan is Digizeker (www.digizeker.nl). Ook hierbij legt u uw online profielen vast met bijbehorende inloggegevens en beschrijft u wat er na uw overlijden moet gebeuren. U deponeert dan een tweede sleutel van deze kluis bij de notaris.

U stemt met uw notaris af wie de personen zijn die toegang verkrijgen tot uw kluis. Dit kan een familielid zijn, maar bijvoorbeeld ook de notaris zelf. Het is ook goed om te weten dat gegevens in een digitale kluis door u altijd zijn op te vragen en te wijzigen.

Ter nagedachtenis pagina op sociale media

U kan bij veel sociale mediaplatforms ook zelf instellen wat er na uw overlijden met het account moet gebeuren. Een paar voorbeelden:

Facebook biedt de mogelijkheid een contactpersoon te benoemen voor uw profiel na uw overlijden. U kunt ook ervoor kiezen om een herdenkingspagina op te richten. Dan komt naast uw naam de tekst ‘ter nagedachtenis aan’ te staan. Uw Facebookpagina blijft dan voortbestaan en vrienden kunnen herinneringen op uw tijdlijn plaatsen.

Google hanteert ook duidelijke richtlijnen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen of uw account dan automatisch wordt beëindigd en wie toegang mag krijgen tot uw gegevens, zoals foto’s en emailberichten. Kijk dus op alle platformen waar u actief bent naar de mogelijkheden om bij leven uw wensen vast te leggen.

Advies van uw notaris

Bij de notaris deponeert u altijd uw testament. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt van de nalatenschap. De mogelijkheid van een testament is bekend bij de meeste mensen. Toch zou iedereen die over zijn uitvaart nadenkt ook even stil moeten staan bij zijn/haar digitale erfenis. Het zal u rust geven. Uw notaris kan u hierin goed adviseren.

Share This